Σόμπες pellet

Το pellet είναι ένα από τα πιο οικονομικά καύσιμα και επιτρέπει σημαντική εξοικονόμηση στα έξοδα θέρμανσης.
Οι σόμπες Pellet θερμαίνουν κυρίως τον χώρο εγκατάστασης αλλά και παρακείμενους χώρους, ανάλογα με το μοντέλο (μέσω των κατάλληλων σωλήνων διανομής). Η εγκατάσταση των σομπών αυτών είναι εύκολη σε κάθε είδους εσωτερικό χώρο και δεν απαιτούν κεντρική τοποθέτηση για τη σύνδεση με την καμινάδα, καθώς διαθέτουν βεβιασμένη αποβολή καπνών και μικρές διαστάσεις.