Σόμπες ξύλου

Μια άλλη επιλογή με καύση ξύλου για τη θέρμανση περιορισμένου χώρου αποτελούν οι ενεργειακές σόμπες ξύλου, αερόθερμες και καλοριφέρ.
Είναι δυνατή και η θέρμανση παρακείμενων χώρων, ανάλογα με το μοντέλο (μέσω των κατάλληλων σωλήνων διανομής). Η εγκατάσταση των σομπών αυτών είναι εύκολη σε κάθε είδους εσωτερικό χώρο και δεν απαιτούν κεντρική τοποθέτηση για τη σύνδεση με την καμινάδα, καθώς διαθέτουν βεβιασμένη αποβολή καπνών και μικρές διαστάσεις.